• Od 1.1.2021 byla našemu oddílu udělena akreditace Sportovního centra mládeže.

    Sportovní centra mládeže ČBaS (dále jen „SCM“) jsou středním stupněm péče o sportovně talentované hráče/hráčky badmintonu v České republice. Základním cílem SCM je zajistit přípravu vybraných hráčů/hráček v kategoriích U15 – U21 (hráči/hráčky starší 12 let a hráči/hráčky, kteří v příslušném roce nedovrší věk 21 let) k reprezentaci České republiky, a to při vhodném skloubení studia a sportovní přípravy v denním dvoufázovém tréninku.

    Hlavním trenérem SCM je Ing. Luděk Židek. Jeho asistentem Jean Van Coppenolle. Kondiční trenéři jsou Bc. Jan Švábík a Bc. Eliška Langerová.

    Do SCM v období od 1.1.2021 do 30.6.2021 bylo zařazeno maximální možný počet 8 hráčů, který může být obměněn.

    oD 1.9. 2021  vedením SCM byl pověřen Adam Szarzec ( 2. tr. třída, coach level two) s Ing. Luďkem Židkem (2.tr.třída). Asistentky trenéra a sparing jsou Marie Růžičková ( 3. tr. třída coach level one) a Michaela Moravcová ( 3.tr.třída).

    Hlavním organizátorem SM je Marek Švábík.