• Vzhledem k charakteru naší sportovní činnosti  se bez podpory dárců a příznivců neobejdeme. Těm, kteří naše snažení a výsledky již podpořili,  či průběžně podporují,  upřímně děkujeme a vážíme si jejich zájmu. Bez Vás a  bez podpory rodičů bychom to nezvládli.

  • Moravian - Silesian Hearts,z.s.