Marek Švábík |

Marek Švábík - kandidát na člena VV

Marek Švábík ( 51 let) - kandidát na člena výkonného výboru ČBAS.

Proč kandiduji ?

Pokud budu zvolen, chtěl bych se spolupodílet na vytvoření kvalitních podmínek pro úspěšný rozvoj badmintonu. Konkurence ostatních sportů je velká a my  se musíme snažit získat zájem co největší skupiny dětí. Doufám, že nové vedení přinese svěží vítr a navážeme na to dobré co se udělalo v předcházejícím období a prosadíme nutné změny, které povedou k větší transparentnosti svazu, ke změnám komunikace,  k větší spolupráci s oblastmi, s oddíly, s trenéry a hráči. Velmi důležitá bude přeměna systému práce, optimalizace nákladů provozu svazu a středisek, aby co nejvíce finančních prostředků bylo použito cíleně k podpoře talentované mládeže, k rozvoji badmintonu a k zajištění reprezentace včetně kompletního servisu i mimo tréninkové prostředí nejen v centrech, ale i v oblastech. Ve své práci prosazuji inovace a nové postupy, které usnadňují  práci a zvyšují její efektivitu. Chtěl bych i podobné principy prosadit v systému práce našeho svazu. Má profese je ekonomický a účetní poradce. Mé zkušenosti a znalosti proto nabízím pro práci v ekonomické komisi, ale pomůžu kde budu potřeba.

O co budu jako případný člen VV ČBAS usilovat?

Zde jsou mé aktuální cíle, myšlenky, vize


Transparentnost a rovný přístup

V prvé řadě budu jako případný člen VV  prosazovat transparentnost ve všech oblastech činnosti ČBAS a sjednocení podmínek a přístupu pro všechny členy svazu na všech úrovních.

Zveřejnění dotačních smluv, nominačních kritérií v dostatečném předstihu, pohyby na bankovním účtě svazu atd. jsou naprostou samozřejmostí.

Budu usilovat, aby zástupce aktivních hráčů byl začleněn ve strukturách svazu například v TMK. Budu podporovat vytvoření hráčské asociace/komise.

Zkvalitnit vzdělávání trenérů a prosadit etický kodex 

Chci mimo jiné prosadit zdokumentování praktických zkoušek na trenérské licence pomocí videa a tento dokument, aby byl případně použit pro opravné řízení.

Dále aby byl schválen jako závazný dokument etický kodex pro funkcionáře, trenéry a školitele podobný jako má např. BWF.

náhled zde: https://cbas.blob.core.windows.net/dokumenty/eticky_kodex_27122019.pdf

Zahraniční trenér u reprezentačních výběrů

Jednoznačně podporuji zahraničního trenéra u reprezentace a to z mnoha důvodů. Jak přínosné jejich znalosti, nezaujatost, kvalita apod. může být se prokázalo na ME U17 konané v minulém roce, kdy vedení, příprava a nasazování hráčů do zápasů se lišilo oproti tomu na co jsme byli v minulosti zvyklí.

Očekávám od trenérů reprezentace komunikaci, spolupráci, rovný a jednotný přístup ke všem reprezentantům, jak v přípravě tak při koučování na turnajích.

Směrnice ČBAS

Budu usilovat o změny hlavně v přestupech a hostování mládeže, uvolnění podmínek apod.

Hobby badminton

Musíme se jako svaz více snažit začlenit velmi početnou skupinu hobby hráčů do struktury svazu, vytvořit pro ně podmínky a zvednout tím jednak základnu, získat tak větší zájem o závodní badminton.

Vzhůru do 21. století

Je třeba zlepšit IT infrastrukturu, on-line komunikaci, zavedení RPA a optimalizovat náklady na provoz svazu

Budu podporovat optimalizaci nákladů jak v organizaci svazu, v marketingu, v provozu center, tak aby náklady byly vynakládany účelně. Jedním z nástrojů jak toho docílit je například program RPA. Pořízení softwaru by bylo hrazeno na základě přidělené dotace.

Co je RPA (ROBOTICKÁ PROCESNÍ AUTOMATIZACE). Je to jeden  z nejnovějších nástrojů k zautomatizování, především rutinních procesů a akcí, která zabírají zbytečný čas a děláme je pořád dokola a beze změn. Zaměstnanci sekretariátu ČBAS musí čas od času dělat úkoly stereotypní které hlavně berou čas. V rámci roboticko procesní automatizace se programují chytří softwaroví roboti, kteří mají na starost vykonávat stále se opakující procesy, automaticky a zcela přesně. V konečném důsledku to přináší příznivé řešení pro všechny. Zaměstnanci tak mají čas na kreativnější úkoly. Co lze robotizovat? Přihlášování do systémů, manipulace se soubory, extrahovaní dat z dokumentů jako jsou např faktury (excel, docx, xlsx,xml, formuláře atd.) , čtení a zápisy do databází, automatickou fakturaci, práci s emaily a přílohami, získání dat z webů a systémů, výpočty a validace atd. Co RPA přinese? Zvýšení produktivity, RPA systém je schopen řešit úkoly kdykoliv 24 hod denně 7 dní v týdnu Snížení nákladů zavedení RPA do procesů snižuje operativní náklady, šetří hodiny vykonávané práce. Zvýšení efektivity zaměstnanců = zaměstnanci se mohou věnovat kreativním úkolům. Snížení chybovosti zlepšení zákaznické zkušenosti = urychlí komunikaci nebo zpracování požadavků.

Mé zkušenosti, dovednosti, znalosti


Organizační :

Vedení spolku

Jsem předseda Severomoravské badmintonové oblasti a B.O.Chance Ostrava Sportclub, z.s., člen výkonných výborů a dozorčích rad.

Organizace sportovní přípravy vrcholového sportovce,mládeže a to včetně soutěží

Již řadu let spoluorganizuji přípravu mé dcery Terezy Švábíkové, české reprezentantky, mistryně ČR, organizuji starty na turnajích a komunikuji se svazem, s trenéry.

Před rokem 2017 jsem pracoval jako hospodář v oddíle TJ SOKOL Klimkovice a v roce 2017 jsem založil oddíl B.O.CHANCE OSTRAVA.

Náš oddíl má děti jak od přípravky, mladších a starších žáků,  přes dorost až po dospělé družstva. Vedle závodních družstev máme v oddíle i kroužek badmintonu či parabadmintonu, který se znovu rozjíždí. V našem oddíle působí vedle Terezy i další juniorští reprezentanti a medailisté z mládežnických MČR. Jsme akreditované středisko SCM a SPS.

Pořádáme soustředění, turnaje a velmi intenzivně spolupracujeme s dánským oddílem Langhoj.

Mám získané zkušenosti z fungování domácích soutěží, z reprezentace od U15 po dospělé, z SpS, z SCM, ze zahraničních turnajů.

Ekonomické:

Účetní a ekonomický poradce od roku 1993

V roce 1993 jsem začal pracovat na finančním úřadě, kde jsem působil 3 roky. V roce 1996 jsem začal působit jako ekonomický a účetní poradce a od roku 1997 podnikám ve vlastních společnostech. Naše společnosti mají odběratele s širokým rozsahem druhů činnosti.....od restaurací, přes realitní společnosti a stavební společnosti až ke sportovním oddílům atd.

Znalost daňové problematiky u neziskových organizací

Ekonomické vedení sportovních spolků ( např. v minulosti FBC Pepino Ostrava - 1.florbalová liga, MFK Vítkovice - 2.fotbalová liga, FC Vítkovice, Akademie MFK Vítkovice, TJ Klimkovice , B.O.Chance Ostrava atd.).

Dlouholetá praxe ve vedení a v dozorčích radách sportovních oddílů ( např. v současnosti MFK Vítkovice a.s.).

Díky této mé praxi mám mnoholeté zkušenosti s dotačními programy.

Technika, taktika, kondice. Hlava je ale nejdůležitější, přibližuje badminton Tereza Švábíková

Článek z iRozhlas...

Článek na Czechbadminton

Hodinová řež v Nantes a nevyužité mečboly. Ze zápasu má Švábíková sice negativní pocity, ale přípravu si pochvaluje

Rozhovor s Terezou v programu českého rozhlasu Na Place

Tereza v pořadu Na Place v rozhovoru s hercem Ladislavem Hamplem